พนักงานควบคุมคุณภาพ

Responsibilities

คุณมีสายตาที่เฉียบคมและรอบคอบในการตรวจหาข้อบกพร่องและให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าหรือไม่? หากใช่เรามีโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณในการเข้าร่วมทีมของเราที่โรงงานฟีนิกซ์เมนูแฟคเจอริ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพที่บริษัทฟีนิกซ์แมนูแฟคเจอริ่ง คุณจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณจะประกอบด้วย:

 • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนประกอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ
 • ดําเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอย่างละเอียดเพื่อระบุข้อบกพร่องหรือความแตกต่างจากมาตรฐานคุณภาพ
 • ร่วมมือกับฝ่ายผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและดําเนินการแก้ไขปัญหา
 • พัฒนาและดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการตรวจสอบและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดกระบวนการผลิตเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพในการผลิต
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเพื่อระบุแนวโน้ม รูปแบบ และโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 • ทํางานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์และผู้ผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์และผู้ผลิต
 • ให้การฝึกอบรมและคําแนะนําแก่พนักงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับกระบวนการและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบำรุงรักษาเอกสารการควบคุมคุณภาพรวมถึงรายงานการตรวจสอบและบันทึกเพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Requirements

 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตเครื่องประดับและมาตรฐานคุณภาพเบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพหรือการรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ
 • มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาได้ดี
 • ใส่ใจในรายละเอียดและวิธีการการทำงานอย่างละเอียด รอบคอบ
 • ประเภทการจ้างงาน: เต็มเวลา